26/11/2018

กิจกรรม “ปล่อยกุ้งคืนเล”
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรม “ปล่อยกุ้งคืนเล” โ […]
02/11/2018

กิจกรรม “ช่าง ชอบ ช่วย ชุมชน”
โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุนชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ) กทม. วันที่ 25 ตุลาคม 2561

กิจกรรม “ช่าง ชอบ ช่วย ชุม […]
02/11/2018

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล แสดงความคิดเห็น หัวข้อ “สิ่งดีๆ ที่ฉันอยากจะทำ” คอลัมน์ เวทีทรรศนะ วาทะนักเรียนทุน ฉบับที่ 48

รายชื่อนักเรียนทุนฯ ที่ร่ว […]
20/07/2018

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ร่วมตอบคำถาม คอลัมน์ สนามคนเก่ง ฉบับที่ 47

เฉลยคำถามจากคอลัมน์ “สนามค […]
20/07/2018

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล แสดงความคิดเห็น หัวข้อ “สิ่งที่อยากให้บ้านเกิดฉันเป็น” คอลัมน์ เวทีทรรศนะ วาทะนักเรียนทุน ฉบับที่ 47

รายชื่อนักเรียนทุนฯ ที่ร่ว […]
17/07/2018

สรุปกิจกรรมอบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 13/2561 ระดับอุดมศึกษา

เสร็จสิ้นลงไปแล้ว กับกิจกรรมอบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 13/2561 ระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการตอบรับจากน้องๆ นักเรียนทุนฯ ระดับอุดมศึกษา เป็นอย่างดี