11/06/2019

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 14/2562 ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา วันที่ 21-28 เมษายน 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี “คิดเป็น เรียนเป็น ตั้งเป้าหมายเป็น ทำงานเป็น”

“คิดเป็น เรียนเป็น ตั้งเป้าหมายเป็น ทำงานเป็น”
22/05/2019

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ร่วมตอบคำถามจาก คอลัมน์ สนามคนเก่ง ฉบับที่ 49

เฉลยคำถามจากคอลัมน์ “สนามค […]
22/05/2019

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล แสดงความคิดเห็น หัวข้อ “ดนตรีที่ฉันชอบ” จากคอลัมน์ เวทีทรรศนะ วาทะนักเรียนทุน ฉบับที่ 49

รายชื่อนักเรียนทุนฯ ที่ร่ว […]
22/05/2019

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ร่วมตอบคำถาม คอลัมน์ สนามคนเก่ง ฉบับที่ 48

เฉลยคำถามจากคอลัมน์ “สนามค […]
22/05/2019

รายชื่อนักเรียนทุนฯ ได้รับอนุมัติทุนฯ ต่อเนื่อง รอบที่ 1/2562

17/05/2019

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 5
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

เริ่มต้นฤดูกาลปลูกป่าในปีนี้ ด้วยการประเดิมปลูกกล้าโกงกาง 8,500 ต้น ..แม้จะเหนื่อย จะร้อน เราก็สู้