02/03/2016

มีความคิดเห็นอย่างไรกับการศึกษาต่อสายอาชีพ 3/4

ความเห็นอันหลากหลายกับบทความในหัวข้อเรื่อง "มีความคิดเห็นอย่างไรกับการศึกษาต่อสายอาชีพ" ประจำเดือนมกราคม 2559
01/03/2016

มีความคิดเห็นอย่างไรกับการศึกษาต่อสายอาชีพ 4/4

ความเห็นอันหลากหลายกับบทความในหัวข้อเรื่อง "มีความคิดเห็นอย่างไรกับการศึกษาต่อสายอาชีพ" ประจำเดือนมกราคม 2559
05/01/2016

ความรู้สึกจากวันที่ได้ทุนจนถึงวันที่ใกล้จบการศึกษา

ความรู้สึกดีๆ จากตัวแทนพี่ๆของพวกเรา ชาวนักเรียนทุนฯ กับบทความในหัวข้อเรื่อง "จากวันที่ได้ทุนฯ จนถึง...วันที่ใกล้จะจบการศึกษา" ประจำเดือน ธันวาคม 2558
02/11/2015

เรียงความ “ได้อะไรจาก thaicity4social.com”

เรียงความจากนักเรียนทุน 26 คน ถึงหัวข้อ "ได้อะไรจาก thaicity4social.com" ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
24/08/2015

อ่านฉลาดคิดส์ แล้วฉลาดมั้ย ก.ย.58

บทความเก๋ๆ จากน้องๆและเพื่อนๆนักเรียนทุนฯ ประจำเดือน ก.ย. 2558 ในหัวข้อ "อ่านฉลาดคิดส์ แล้วฉลาดมั้ย"
21/08/2015

ภาพบรรยากาศงานอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา ครั้งที่ 11