รายชื่อนักเรียนทุนฯ ได้รับอนุมัติทุนฯ ต่อเนื่อง รอบที่ 1/2562
22/05/2019
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล แสดงความคิดเห็น หัวข้อ “ดนตรีที่ฉันชอบ” จากคอลัมน์ เวทีทรรศนะ วาทะนักเรียนทุน ฉบับที่ 49
22/05/2019
Show all
Untitled-2-01

เฉลยคำถามจากคอลัมน์ “สนามคนเก่ง” ในวารสารฉลาดคิดส์ ฉบับที่ 48 

 1. ครูเคนคิดอย่างไรจึงเรียนจบมาทำงานเป็นครู

ตอบ “ถ้ามีสติปัญญา ความรู้นี่แหละจะนำพาไปสู่สิ่งดีๆ ตอบแทนบุญคุณแม่และประเทศได้” (ฉลาดคิดส์ ฉบับที่48 หน้า 45-48)

 1. ยกตัวอย่าง AI ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน

ตอบ Search engine ของ google , การเลือกแสดงข้อมูลใน Facebook , Chatbot , Sensai  (ฉลาดคิดส์ ฉบับที่48 หน้า 51-54)

 1. งานอะไรที่เป็นที่ต้องการมากในอนาคต

ตอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการโฆษณา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ (ฉลาดคิดส์ ฉบับที่48 หน้า 9-10)

รายชื่อนักเรียนทุนฯ ที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง และตรงใจ ดังนี้

  1. นางสาวอรอนงค์ แก้วเบ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  2. นายอรรถพล ผุดผ่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  3. นางสาวทิพวัลย์ อินทรประเสริฐ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  4. นางสาวอังคนา ใฝ่สันติ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
  5. นางสาวรัตติกานต์ กาดี วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
  6. นายวีรศักดิ์ ไสวบุษบา วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
  7. นางสาวสุนิสา เทียมเมฆา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

สำหรับของรางวัล ทีมงานกำลังจัดส่งไปให้นะคะ รอรับที่สถานศึกษาได้เลยค่ะ