รายชื่อผู้ได้รับรางวัล แสดงความคิดเห็น หัวข้อ “ดนตรีที่ฉันชอบ” จากคอลัมน์ เวทีทรรศนะ วาทะนักเรียนทุน ฉบับที่ 49
22/05/2019
ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 14/2562 ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา วันที่ 21-28 เมษายน 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี “คิดเป็น เรียนเป็น ตั้งเป้าหมายเป็น ทำงานเป็น”
11/06/2019
Show all
ฉ 49-01

เฉลยคำถามจากคอลัมน์ “สนามคนเก่ง” จากวารสารฉลาดคิดส์ ฉบับที่ 49

 1. เราจะตรวจสอบสภาพอากาศด้วยกูเกิ้ลได้อย่างไร 

ตอบ “พิมพ์คำว่า ‘ weather ตามด้วยสถานที่นั้น’ หรือ ‘ พยากรณ์อากาศ ตามด้วยชื่อสถานที่’ (ฉลาดคิดส์ ฉบับที่ 49 หน้า 55-56)

 1. ส่วนประกอบในไข่ซึ่งช่วยพัฒนาสมอง คืออะไร

ตอบ เรซิติน และ โคลีน (ฉลาดคิดส์ ฉบับที่ 49 หน้า 49-50)

 1. เหตุใดจึงบอกว่าอภัยทาน คือทานขั้นสูงสุด

ตอบ เนื่องจากเป็นการชำระจิตใจผู้ให้ (ฉลาดคิดส์ ฉบับที่ 49 หน้า 15)

รายชื่อนักเรียนทุนฯ ที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง และตรงใจ ดังนี้

  1. ลลิตา สังคะสอน โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
  2. ศรสวรรค์ พูลงาม โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
  3. มนัสญา จันทนาค โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
  4. พิมพ์นารา พรมลุน โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
  5. ปนัดดา แหวนนาค โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
  6. พรนภา โนนศักดิ์ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
  7. รัชดาพร แก้ววงค์ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
  8. วิฑูนย์ อมรศรีมาลัย วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
  9. ขวัญฤดี ฟ้าแดง วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
  10. อาทิตยา สุดโสภาดาวเรือง วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

สำหรับของรางวัล ทีมงานกำลังจัดส่งไปให้นะคะ รอรับที่สถานศึกษาได้เลยค่ะ