ฉลาดคิดส์ เล่ม 37 ออกแล้ว
29/09/2014
ภาพบรรยากาศงานอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา ครั้งที่ 10
09/12/2014
Show all

พี่ขวัญใจ ศิษย์เก่านักเรียนโครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ผู้เลือกที่จะกลับไปใกล้ชิด และพัฒนาคุณค่าบ้านเกิด ใช้ชีวิตต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดี ไม่ใช่แต่เฉพาะตน แต่ต้องรวมถึงสังคมและชุมชนด้วย