ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า

ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคม ด้วยการจัดทำงานวิจัย

19 ปีแล้วกับการให้โอกาสทางการศึกษาเด็กไทยโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ปีนี้โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด เตรียมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2563 ให้แก่ศิษย์เก่าและนักเรียนทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2560 - 2562 จากทั่วประเทศ เพื่อแสดงพลังตอบแทนประเทศ จากคนเคยได้รับโอกาส สู่ผู้ให้คืนกลับสังคม ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศิษย์เก่า และนักเรียนทุนการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และรับรู้ถึงคุณค่าของการเป็นนักเรียนทุนฯ ที่จะเติบโตเป็นกำลังของชาติ ในการกลับไปพัฒนาท้องถิ่น และสร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่น

โดยในปีนี้ จะมีตัวแทนนักเรียนทุนฯ ที่จบการศึกษา ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 ร่วมกิจกรรม รวมถึงตัวแทนศิษย์เก่า ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่โครงการทุนฯ ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2544 ซึ่งปัจจุบันได้ประกอบอาชีพในหลากหลายสาขา รับใช้สังคม อาทิ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ครู ข้าราชการ นักพัฒนาท้องถิ่น วิศวกร ช่างเทคนิค พนักงานบริษัท เอกชน นักวิจัย นักกีฬาทีมชาติ ตลอดจนเกษตรกร เป็นต้น มาร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องและเยาวชนที่กำลังศึกษา ให้มีความมุ่งมั่นทางการศึกษา ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ในวันที่สามารถแบ่งปันโอกาส

ให้แก่ผู้อื่น

สำหรับศิษย์เก่า และนักเรียนทุนฯ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/aEv7ezL53TQaPB6k6  กิจกรรมที่จะเติมเต็มคุณค่าของการเป็นนักเรียนทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ละคุณค่าในตัวเอง

ผู้ที่สนใจติดตามกิจกรรมของโครงการ บริษัท กรุงไทยารไฟฟ้า จำกัด และเรื่องราวของตัวอย่างเด้กไทยที่ประสบความสำเร็ขและได้รับโอกาสจนสำเร็จการศึกษา สามารถมีอาชีพที่มั่นคง และกลายเป็นบุคคลต้นแบบในวิชาชีพต่างๆ ในแคมเปญ 19 ปี 19 พลังความดี ตอบแทนสังคม ของนักเรียนทุนชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ได้ที่แฟนเพจ Facebook โครงการทุนการศึกษา บริษัทก รุงไทยการไฟฟ้า จำกัด https://www.facebook.com/ThaicityScholarship

ติดตามกิจกรรมได้ที่

Website : http://thaicity4social.com/

Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.