เราเชื่อว่า...การให้การศึกษา คือการมอบโอกาส "ให้ทั้งชีวิต"สร้างคนคุณภาพ
ที่มีคุณค่าต่อตัวเอง สังคม และประเทศContact usบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
- แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม

ชั้น 9 อาคารธนภูมิ
(บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)
1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400

โทร : 02-254-5002
มือถือ : 091-119-8101
แฟกซ์ : 02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
08.30 – 17.30 น.
(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)***

อีเมล์: CSR@thaicity.co.th