Contact usบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
- แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม

ชั้น 9 อาคารธนภูมิ
(บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)
1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400

โทร : 02-254-5002
มือถือ : 091-119-8101
แฟกซ์ : 02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
08.30 – 17.30 น.
(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)***

อีเมล์: CSR@thaicity.co.th

ส่งข้อความถึงเรา


โครงการการกุศลขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม ThaiCity 4 Social มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนทั้งในกรุงเทพฯ และชนบทที่ห่างไกล เนื่องจากเล็งเห็นว่ายังมีเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยเราจะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องไปจนสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด ที่นักเรียนผู้รับทุนจะสามารถศึกษาได้ โดยไม่ต้องใช้ทุนคืนให้แก่บริษัทฯ แต่เรายังปลูกฝังพัฒนาความคิดให้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ศีลธรรม จริยธรรม