รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ร่วมตอบคำถามจาก คอลัมน์ สนามคนเก่ง ฉบับที่ 49
22/05/2019
ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 14/2562 ระดับอุดมศึกษา วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี “คิดเป็น เรียนเป็น ตั้งเป้าหมายเป็น ทำงานเป็น”
14/06/2019
Show all
Themplate-01 - Copy2

ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 14/2562 ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

วันที่ 21-28 เมษายน 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี

“คิดเป็น เรียนเป็น ตั้งเป้าหมายเป็น ทำงานเป็น”

จบลงไปแล้วกับกิจกรรม อบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 14/2562 ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา วันที่ 21-28 เมษายน 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี “คิดเป็น เรียนเป็น ตั้งเป้าหมายเป็น ทำงานเป็น” ซึ่งในพิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจากคุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธานโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มาเป็นประธาน ให้โอวาท และถวายรายชื่อนักเรียนทุนฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ในพิธีมอบตัวเป็นศิษย์แด่พระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ซึ่งตลอดระยะเวลาการปฏิบัติธรรม พระอาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้นักเรียนทุนฯ มากมาย ทั้ง กิจกรรมบรรยายธรรม และกิจกรรมที่ได้ทั้งความสนุกสนานและรู้จักคิดเป็น ผ่านเกมปลาบู่ปลาช่อน / นิทานประสานใจ / คนดี ความดี คนทำความดี / ธรรมะ ทำได้ / ธรรมะ ปุจฉา-วิสัชนา และสอนการไหว้อย่างถูกต้อง ฯลฯ

ภายในกิจกรรม นักเรียนทุนฯ ยังได้ทบทวนตัวเองในการบรรยาย มองหน้าแลหลัง จาก ดร.ชิษยรัสย์ ศิริไปล์ และได้ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center เพื่อเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและพลังงานโลก ได้แสดงละครเล่นรอบกองไฟ และยังได้ผจญภัยไปกับกิจกรรมฐานบก ฐานน้ำ ภายใน THE PINE RESORT ซึ่งทุกคนได้ผ่านฐานผจญภัยอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้จากวิทยากรประจำฐานไปมากมายสไตล์กรุงไทยการไฟฟ้า

และนอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่โครงการทุนฯ ได้กลั่นกรองมาให้แล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมนันทนาการที่ประทับใจนักเรียนทุนฯ ไม่แพ้กัน คือกิจกรรม ฉลาดคิดส์ THE RAPPERS ซึ่งได้พี่เจมส์ นักร้องนักแต่งเพลงรับเชิญมาแนะนำวิธีการและให้โจทย์ เพื่อเขียนเพลงประกวดในแนวทางของ HIP-HOP ทุกทีมกลั่นเนื้อเพลงได้อย่างมีลีลาราวกับมืออาชีพ กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้านำเสนอสิ่งที่ดี ๆ

อีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่พระอาจารย์ จาก มจร. ได้จัดให้นักเรียนทุนฯ คือ พิธีกตัญญู ซึ่งกิจกรรมนี้ นักเรียนทุนฯ ขอบคุณเพื่อนๆ และได้ระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิด และอีกกิจกรรมพิเศษ ที่นักเรียนทุนฯ ได้เข้าร่วม คือ กิจกรรมขอบคุณความรัก ที่ได้พระเอกลักษณ์ ทองหนัน ศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ จบการศึกษาตั้งแต่ ปี 2554 มาพูดคุยให้กำลังใจแก่น้องๆ ในเรื่องการศึกษา และเรื่องการใช้ชีวิต ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมพบปะรุ่นน้องที่น่าประทับใจ และน้อง ๆ ก็ได้นำกำลังใจที่ได้รับไปต่อแรงใจ ให้มีพลังในการเรียน และการใช้ชีวิต


สุดท้าย ขาดไม่ได้เลยจริงๆ กับกิจกรรม พบคุณพ่อศุภชัย และคุณแม่สงวนศรี กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุนฯ ได้ขอบคุณผู้มอบทุนการศึกษา และขอคำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ จากคุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ผู้ซึ่งริเริ่มโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ที่มีแนวคิดเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้รับการศึกษาเล่าเรียนในสาขาที่เหมาะสมกับทักษะ และความชอบของตัวเอง ตลอดจนเลือกเรียนในสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ โดยไม่เลือกว่าจะจบในระดับอาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา ทำให้นักเรียนทุนฯ รู้สึกอิ่มเอมกับความอบอุ่นที่ได้รับ และยังได้แนวคิดดี ๆ และมีกำลังใจในการศึกษา รวมถึงการใช้ชีวิต เพื่อไปให้ถึงฝันในด้านการศึกษาที่วาดไว้อีกด้วย