รายชื่อนักเรียนทุนฯ ได้รับอนุมัติทุนฯ ต่อเนื่อง รอบที่ 2/2562
25/07/2019
รายชื่อนักเรียนทุนฯ ได้รับอนุมัติทุนฯ ต่อเนื่อง รอบที่ 3/2562
26/09/2019
Show all

“คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 6”

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  นักเรียนทุนฯ / พนักงานจิตอาสาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และพนักงานจากบริษัทในเครือ กว่า 300 ท่านเข้าร่วมปลูกป่าในโครงการ “คืนดินคืนป่า รักษาป่าชายเลน” 6000 ต้น  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยศิษย์เก่านักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ตั้งแต่ปี 2557 โดยการปักไผ่ชะลอคลื่น จนปัจจุบันมีดินตะกอนสะสมจนสามารถปลูกต้นกล้าได้

ภายในงาน ได้รับเกียรติจากคุณรังสรรค์ กองเงิน รองผู้แนวการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทเฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด คุณจุฑามาศ เอี่ยมสระศรี ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และอดีตผู้ใหญ่บ้าน นายวิสูตร นวมศิริ มาร่วมให้กำลังใจ ให้ข้อคิดด้านสิ่งแวดล้อม และลงมือปลูกต้นกล้าร่วมกับพนักงานจิตอาสาจนหมดครบ 6,000 ต้น รวมแล้วตั้งแต่ 2560 จนถึงปัจจุบัน โครงการ คืนดินคืนป่า รักษาป่าชายเลน ได้ปลูกต้นกล้าโกงกางไปแล้ว 30,000 ต้น และตั้งเป้าหมายว่าจะปลูกให้ครบ 50,000 ต้น ภายในปี 2564

  • ปี พ.ศ. 2557 ปักไผ่ชะลอคลื่น
  • ปี พ.ศ. 2560 ปลูกป่าครั้งที่ 1 จำนวน 4,000 ต้น
  • ปี พ.ศ. 2560 ปลูก-ซ่อมป่าครั้งที่ 2 จำนวน 500 ต้น
  • ปี พ.ศ. 2561 ปลูกป่าครั้งที่ 3 จำนวน 5,000 ต้น
  • ปี พ.ศ. 2561 ปลูกป่าครั้งที่ 4 จำนวน 6,000 ต้น
  • ปี พ.ศ. 2562 ปลูกป่าครั้งที่ 5 จำนวน 8,500 ต้น
  • ปี พ.ศ. 2562 ปลูกป่าครั้งที่ 6 จำนวน 6,000 ต้น

โครงการคินดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ปลูกกล้าโกงกางไปแล้ว ..

30000ต้น

ยังเหลืออีก 20,000 ต้น เพื่อเป้าหมาย 50,000 ต้นภายในปี พ.ศ. 2564 ที่เราจะต้องร่วมกันสู้ต่อ..

เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเรา และลูกหลานของเราในอนาคต


 

“การทำความดีเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ทำได้ง่ายเมื่อเราตั้งใจที่จะทำ

ซึ่งการทำความดีนั้นเราต้องทำอย่างต่อเนื่องต้องใช้พลังกายพลังใจที่มุ่งมั่น

เพื่อจะทำความดีเหล่านั้นให้เป็นผลสำเร็จ”

สงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย

ประธานคณะดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

 

ติดตามกิจกรรมได้ที่
Website : http://thaicity4social.com/
Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

                    

อ่านข่าวกิจกรรม คืนดินคืนป่า รักษาป่าชายเลน อื่นๆ