กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 3
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 9 มิถุนายน 2561
29/06/2018
สรุปกิจกรรมอบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 13/2561 ระดับอุดมศึกษา
17/07/2018
Show all

“คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 4”

 

กลับมาอีกครั้งในปีนี้ หลังจากที่เราได้ปลูกต้นกล้าโกงกางกันมาและ 3 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ของโครงการคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน และเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2561 นี้

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โครงการคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ได้จัดกิจกรรมปลูกป่า ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม ซึ่งครั้งนี้เราได้พนักงานจิตอาสาเจ้าเดิม คือพนักงานจาก บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ร่วมด้วยนักเรียนทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด พนักงานในเครือ ชาวบ้านในพื้นที่ เพิ่มเติมด้วยจิตอาสาจากภายนอก ที่ช่วยกันผนึกกำลังแข็งขัน ท้าแดด ท้าลมร้อน ..แม้แดดจะแรง โคลนจะลึก จิตอาสาของเราก็สู้ไม่ถอย ปลูกกันจนครบ 6,000 ต้น เพื่อเป้าหมายร่วมกันคือ เราต้องปลูกป่าให้ได้ 50,000 ต้น ภายในปี 2564

  • ปี พ.ศ. 2557 ปักไผ่ชะลอคลื่น
  • ปี พ.ศ. 2560 ปลูกป่าครั้งที่ 1 จำนวน 4,000 ต้น
  • ปี พ.ศ. 2560 ปลูก-ซ่อมป่าครั้งที่ 2 จำนวน 500 ต้น
  • ปี พ.ศ. 2561 ปลูกป่าครั้งที่ 3 จำนวน 5,000 ต้น
  • ปี พ.ศ. 2561 ปลูกป่าครั้งที่ 4 จำนวน 6,000 ต้น


โครงการคินดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ปลูกกล้าโกงกางไปแล้ว ..

15500ต้น

ยังเหลืออีก 34,500 ต้น เพื่อเป้าหมาย 50,000 ต้นภายในปี พ.ศ. 2564 ที่เราจะต้องร่วมกันสู้ต่อ..

เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเรา และลูกหลานของเราในอนาคต


 “การทำความดีเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ทำได้ง่ายเมื่อเราตั้งใจที่จะทำ

ซึ่งการทำความดีนั้นเราต้องทำอย่างต่อเนื่องต้องใช้พลังกายพลังใจที่มุ่งมั่น

เพื่อจะทำความดีเหล่านั้นให้เป็นผลสำเร็จ”

สงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย

ประธานคณะดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ติดตามกิจกรรมได้ที่
Website : http://thaicity4social.com/
Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

อ่านข่าวกิจกรรม คืนดินคืนป่า รักษาป่าชายเลน อื่นๆ