สรุปกิจกรรม อบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 13 (ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา)
02/05/2018
กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 4
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 7 กรกฎาคม 2561
13/07/2018
Show all

“คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 3”

 

เดินหน้ามาถึงครั้งที่ 3 กับกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน” ที่ครั้งนี้ แม้เป้าหมายจะยังอยู่อีกไกล แต่เราจะปลูกเพิ่มอีก 5,000 ต้น เพื่อให้ถึงเป้าหมาย 50,000 ต้น ในปี 2564

หลังจากการปลูกป่า ครั้งที่ 1 จำนวน 4,000 ต้น ครั้งที่ 2 จำนวน 500 ต้น และครังที่ 3 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา อีก 5,000 ต้น โครงการคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ปลูกต้นกล้าป่าชายเลนไปแล้วเกือบหมื่นต้น

และด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจดีของผู้บริหาร และอาสาสมัครปลูกป่าบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และบริษัทในเครือ ที่ไม่สนแม้แดดร้อน โคลนลึก เราจึงตั้งปณิธานว่า เราจะไม่ล้มเลิกเป้าหมายใหญ่ ปลูกต่อไป ปลูกให้ได้ 50,000 ต้น ในปี 2564 อย่างแน่นอน

  • ปี พ.ศ. 2557 ปักไผ่ชะลอคลื่น
  • ปี พ.ศ. 2560 ปลูกป่าครั้งที่ 1 จำนวน 4,000 ต้น
  • ปี พ.ศ. 2560 ปลูก-ซ่อมป่าครั้งที่ 2 จำนวน 500 ต้น
  • ปี พ.ศ. 2561 ปลูกป่าครั้งที่ 3 จำนวน 5,000 ต้น

โครงการคินดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ปลูกกล้าโกงกางไปแล้ว ..

9500ต้น

ยังเหลืออีก 40,500 ต้น เพื่อเป้าหมาย 50,000 ต้นภายในปี พ.ศ. 2564 ที่เราจะต้องร่วมกันสู้ต่อ..

เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเรา และลูกหลานของเราในอนาคต

 

“การทำความดีเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ทำได้ง่ายเมื่อเราตั้งใจที่จะทำ

ซึ่งการทำความดีนั้นเราต้องทำอย่างต่อเนื่องต้องใช้พลังกายพลังใจที่มุ่งมั่น

เพื่อจะทำความดีเหล่านั้นให้เป็นผลสำเร็จ”

สงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย

ประธานคณะดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ติดตามกิจกรรมได้ที่
Website : http://thaicity4social.com/
Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

อ่านข่าวกิจกรรม คืนดินคืนป่า รักษาป่าชายเลน อื่นๆ