ปิดทองหลังพระ
03/10/2017
แนะแนวการศึกษา สามเณรทุนฯ 2560 ” ต่อ ยอดปัญญา ทัศนาพระนคร”
22/11/2017
Show all

“คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 2”

 

หลังจากโครงการ “คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน” ครั้งที่ 1 ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 และได้ปลูกต้นกล้าจำนวน 4,000 ต้นในพื้นที่ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม

ในวันที่ 30 กันยายน 2562 โครงการฯ จึงจัดกิจกรรม “ปิดทองหลังพระ” ให้พนักงานที่มีจิตอาสา ปลูกซ่อมต้นโกงกางในป่าผืนเดิม จำนวน 500 ต้น เพื่อให้ป่า เป็นป่าที่สมบูรณ์ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศชายฝั่ง ช่วยป้องกันการกัดเซาะ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ ต่อไป


“ป่าจะสมบูรณ์ได้ ย่อมมีบุคคลที่คอยดูแลป่า เราจึงเปรียบผู้ดูแลนี้..เป็นผู้ปิดทองหลังพระ


สักวัน ทองจะล้นมาด้านหน้า และเต็มองค์พระ เกิดเป็นพระที่สวยงาม”


โครงการคินดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ปลูกกล้าโกงกางไปแล้ว ..

4500ต้น

ยังเหลืออีก 45,500 ต้น เพื่อเป้าหมาย 50,000 ต้นภายในปี พ.ศ. 2564 ที่เราจะต้องร่วมกันสู้ต่อ..

เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเรา และลูกหลานของเราในอนาคต


 

“การทำความดีเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ทำได้ง่ายเมื่อเราตั้งใจที่จะทำ

ซึ่งการทำความดีนั้นเราต้องทำอย่างต่อเนื่องต้องใช้พลังกายพลังใจที่มุ่งมั่น

เพื่อจะทำความดีเหล่านั้นให้เป็นผลสำเร็จ”

สงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย

ประธานคณะดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ติดตามกิจกรรมได้ที่
Website : http://thaicity4social.com/
Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

อ่านข่าวกิจกรรม คืนดินคืนป่า รักษาป่าชายเลน อื่นๆ